แบ่งปันด้วยใจ มอบความห่วงใย จากใจกูลิโกะ

24 สิงหาคม ค.ศ.2020

กูลิโกะส่งป๊อกกี้สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่ 8 สถาบันทางการแพทย์ ในเดือนสิงหาคม 2563

“อุทิศตนเพื่อสังคมผ่านการดำเนินกิจการสู่อนาคต” ด้วยความมุ่งมั่นและความปรารถนาของผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท กูลิโกะ จำกัด ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใด ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการตามภารกิจที่ได้รับมาไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งยังคงยึดมั่นในปรัชญาขององค์กรที่ว่า “A Wholesome Life in the Best of Taste” ที่เป็นดั่งคำสัญญาร่วมกับลูกค้าและสังคม ในการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและอุทิศตนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจต่อลูกค้า ทั้งยังตั้งใจที่จะอุทิศตนผ่านทางกิจการและกิจรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องสืบไป

ไทยกูลิโกะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในสังคมที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และซาบซึ้งในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทำงานอย่างเสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ป่วยอย่างสุดความสามารถในสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้น บริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ในฐานะภาคเอกชนที่มีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคมไทย ขอร่วมสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลด้วยการมอบป๊อกกี้จำนวน 75,000 กล่อง ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 แก่มูลนิธิต่าง ๆ อาทิ เช่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, มูลนิธิสถาบันพยาธิวิทยา, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช และ สหทัยมูลนิธิ

ไทยกูลิโกะขอมุ่งมั่นที่จะมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป

Read full article here:

Tags #