ข้อมูลบริษัท

ปรัชญาบริษัท

       สุขสันต์แห่งชีวิต
       ที่สุดแห่งรสชาติ
    สร้างสรรค์ความประทับใจในรสชาติที่เป็นเลิศ
     ความสุขใจในการที่มีสุขภาพแข็งแรง
      และมีชีวิตที่สดใสร่าเริง
  กูลิโกะมีแรงบันดาลใจที่จะมอบความประทับใจในรสชาติที่เป็นเลิศ
  ความสุขใจในการที่มีสุขภาพแข็งแรง และการที่มีชีวิตที่สดใสร่าเริง
      เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต

สถานที่ตั้ง