เพรทซ์

เพรทซ์ รสลาบ

เพิ่มรสชาติให้ทุกช่วงวันเวลาของชีวิต
กับที่สุดของการผสมผสานเครื่องปรุงรสลาบและข้าวคั่วที่โดดเด่นให้เข้ากันได้อย่างลงตัว
ลาบนี่สิ...รสโปรดปรานของชาวเพรทซ์

ผลิตภัณฑ์9

Pretz Original