ระบบจัดการ

เพราะความปลอดภัยอาหารและความไว้วางใจของผู้บริโภค คือสิ่งสำคัญสูงสุด เราจึงมุ่งสร้างและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างความมั่นใจในสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจึงถูกผลิตขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ตามหลักการของ Codex

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ถูกนำมาใช้ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อให้มั่นใจว่าอันตรายต่อความปลอดภัยอาหารใดๆก็ตามจะถูกควบคุมด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSSC 22000) มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารทั่วโลกจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ดังนั้นระบบการจัดการของเราจึงไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยได้ตลอดห่วงโซ่อาหารเท่านั้นแต่ยังตอบสนองต่อความต้องการด้านความปลอดภัยอาหารในระดับนานาชาติ

ด้วยความใส่ใจในความต้องการของผู้บริโภคชาวมุสลิม เราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมภายใต้กฎบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย