ที่ตั้งกูลิโกะกรุ๊ป

ประเทศไทย

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด

ก่อตั้ง: เมษายน ค.ศ. 1970
ภาพรวมธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและช็อกโกแลต
ทุนจดทะเบียน: 20 ล้านบาท (เอซากิ กูลิโกะ ลงทุน 49%)
ผลิตภัณฑ์หลัก : ป๊อกกี้, เพรทซ์
ที่ตั้ง: กรุงเทพฯ

บริษัท กูลิโกะ โฟรเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้ง: มิถุนายน ค.ศ. 2015
ภาพรวมธุรกิจ: ทำการตลาดและจัดจำหน่ายไอศกรีม
ทุนจดทะเบียน: 2,000 ล้านบาท (เอซากิ กูลิโกะ ลงทุน 100%)
ที่ตั้ง: กรุงเทพฯ

ประเทศมาเลเซีย

กูลิโกะ มาเลเซีย เอสดีเอ็น.บีเอชดี.

ก่อตั้ง : เดือนมีนาคม ค.ศ. 2017
ภาพรวมธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและช็อกโกแลต
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านริงกิต
สินค้าหลัก : ป๊อกกี้, เพรทซ์ และอื่นๆ
สถานที่ตั้ง : กัวลา ลัมเปอร์

ประเทศเวียดนาม

สำนักงานตัวแทนของ บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด ในนครโฮจิมินห์

ก่อตั้ง: กรกฎาคม ค.ศ. 2012
ภาพรวมธุรกิจ: การตลาดและการวิจัยตลาดประเทศเวียดตาม
ผลิตภัณฑ์หลัก: ป๊อกกี้
ที่ตั้ง: นครโฮจิมินห์

ประเทศอินโดนีเซีย

พีที. กูลิโกะ วิงส์

การก่อตั้ง: กันยายน ค.ศ. 2013
ภาพรวมธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายไอศกรีม
ทุนจดทะเบียน: 350,000,000,000 รูเปีย (เอซากิ กูลิโกะ ลงทุน 50%)
ผลิตภัณฑ์หลัก: ไอศกรีม
ที่ตั้ง: กรุงจาการ์ต้า

พีที. กูลิโกะ อินโดนีเซีย

การก่อตั้ง: เมษายน ค.ศ. 2014
ภาพรวมธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและช็อกโกแลต
ทุนจดทะเบียน: 56,426,000,000 รูเปีย (เอซากิ กูลิโกะลงทุน 50%)
ผลิตภัณฑ์หลัก: ป๊อกกี้และเพรทซ์
ที่ตั้ง: กรุงจาการ์ต้าใต้

ประเทศจีน

บริษัท เซียงไฮ เอซากิ กูลิโกะ จำกัด

ก่อตั้ง: กันยายน ค.ศ. 1995
ภาพรวมธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและช็อกโกแลต
ทุนจดทะเบียน: 138,000,000,000 หยวน (เอซากิ กูลิโกะลงทุน 100%)
ผลิตภัณฑ์หลัก: ป๊อกกี้ พีจอย เพรทซ์ ฯลฯ
ที่ตั้ง: นครเซียงไฮ

ประเทศเกาหลี

บริษัท โคเรีย กูลิโกะ-ไฮไท จำกัด

ก่อตั้ง: กันยายน ค.ศ. 2011
ภาพรวมธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายป๊อกกี้
ทุนจดทะเบียน: 10,000,000,000 วอน (เอซากิ กูลิโกะ ลงทุน 60%)
ผลิตภัณฑ์หลัก: ป๊อกกี้
ที่ตั้ง: กรุงโซล

ประเทศฝรั่งเศส

จีเนราเล่ บิสกิต กูลิโกะ ฟรานซ์ เอส.เอ,

ก่อตั้ง: มีนาคม ค.ศ. 1982
ภาพรวมธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายมิกาโดะ
ทุนจดทะเบียน: 1,525,000 ยูโร (เอซากิ กูลิโกะลงทุน 50%)
ผลิตภัณฑ์หลัก: มิกาโดะ
ที่ตั้ง: เมืองคลามาร์ท

ประเทศอเมริกา

เอซากิ กูลิโกะ ยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น

ก่อตั้ง: กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003
ภาพรวมธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและช็อกโกแลต
ทุนจดทะเบียน: 10,000 เหรียญ (เอซากิ กูลิโกะลงทุน 100%)
ผลิตภัณฑ์หลัก: ป๊อกกี้ เพรทซ์ พีจอย
ที่ตั้ง: เมืองเออร์วีน

ประเทศแคนาดา

กูลิโกะ แคนาดา คอร์ปอเรชั่น

ภาพรวมธุรกิจ: พฤษภาคม ค.ศ. 1987
บทสรุปธุรกิจ: ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและช็อกโกแลต
ทุนจดทะเบียน: 10,000 เหรียญแคนาดา (เอซากิ กูลิโกะลงทุน 48%)
ผลิตภัณฑ์หลัก: ป๊อกกี้ เพรทซ์ พีจอย กูลิโกะเคอร์รี่
ที่ตั้ง: เมืองแวนคูเวอร์
ติดต่อเรา: info@glicocanada.com