ความคิดคำนึงเรื่องสุขภาพที่สืบสานมาตั้งแต่สมัยก่อตั้ง Glico_TH 7 min

Glico Group เริ่มต้นมาจากการจำหน่าย "ขนมเสริมสารอาหารกูลิโกะ" ซึ่งมีรากฐานมาจากเจตนารมณ์อันแรงกล้าของผู้ก่อตั้ง เอซากิ ริอิจิ ที่ต้องการ "อุทิศตนแก่สังคมผ่านการดำเนินกิจการ เพื่อทำให้ผู้คนจำนวนมากได้ใช้ชีวิตในทุกวันอย่างสุขภาพดี" จิตวิญญาณแห่งการก่อตั้งที่ว่ายังคงได้รับการสืบสานมาถึงปัจจุบันผ่านปรัชญาองค์กร "Great taste and Good health" และพัฒนามาเป็นสินค้าและบริการต่าง ๆ