โคลลอน

โคลลอนมัทฉะ ชาเขียว

เติมความสุนทรีย์ระหว่างวันไปกับการผสมผสานอย่างลงตัว ของชาเขียวและนม ในกล่องโคลลอนครีมมัทฉะชาเขียว

ผลิตภัณฑ์4