สารจากท่านประธาน

จุดเริ่มต้นของกูลิโกะ

ความปรารถนาที่จะประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม...นั่นคือจุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่ฝังลึกอยู่ในใจของ ริอิจิ เอซากิ ผู้ก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ตอนท่านสืบทอดอาชีพเภสัชกรมาจากบิดาเมื่อายุอายุ 18 ปี สิ่งที่ผู้ก่อตั้งบริษัทได้เรียนรู้ในวัยเยาว์คือแก่นแท้ของการทำการค้าที่ว่า “การทำการค้านั้น นอกจากจะเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองแล้ว ยังต้องเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย” ซึ่งตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้พยายามและทุ่มเทชีวิตเรื่อยมา จนเมื่ออายุ 36 ปี ความปรารถนาของท่านจึงได้บรรลุเป็นความจริงในรูปของกิจการอาหารที่อุทิศเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้คน
ท่านได้สร้างขนมเสริมสุขภาพกูลิโกะขึ้นมาและนำออกวางจำหน่ายที่ โอซากามิสึโกะชิ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสูงสุดในสมัยนั้น ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1922 กลุ่มบริษัทกูลิโกะกำหนดให้วันนี้เป็นวันก่อตั้งบริษัท เนื่องจากเป็นวันสำคัญที่ได้ริเริ่มกิจการขนมเสริมสุขภาพ และสามารถอุทิศประโยชน์ให้แก่ลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่ากูลิโกะ
ผู้ก่อตั้งบริษัทศึกษาวิชาเภสัชกรรมและโภชนาการ รวมทั้งการจำหน่าย การโฆษณาและจิตวิทยาด้วยตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง และยังได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ตลอดชีวิตของท่าน จุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัทกูลิโกะก็คือความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งบริษัทที่พยายามในการอุทิศตนเพื่อสังคมนั่นเอง

การเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และการท้าทาย

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกูลิโกะประกอบกิจการอยู่ในธุรกิจขนม ไอศครีม ผลิตภัณฑ์นม และ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป นอกจากนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ขยายผลิตภัณฑ์ไปยังเครื่องดื่มและอาหารสำหรับเด็กอ่อนเพื่อส่งเสริมการเติบโตและสุขภาพที่ดี และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมด้านสุขภาพที่ปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตของลูกค้า อีกทั้งยังทุ่มเทความพยายามในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย
ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างมากอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น AI หรือเทคโนโลยีชีวภาพมีการพัฒนาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ การรับส่งข่าวสารข้อมูลก็ถึงกันได้อย่างฉับพลันไปทั่วโลก ภายใต้ภาวะแวดล้อมเช่นนี้ กลุ่มบริษัทกูลิโกะพยายามมองการณ์ไกลและขยายกิจการให้กว้างขวางในระดับโลก เพื่อยกระดับคุณค่าของกลุ่มบริษัทกูลิโกะให้เพิ่มขึ้นในทุกที่ทั่วทั้งโลกใบนี้
ยิ่งกว่านั้นยังตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมพัฒนาด้านการค้นคว้าวิจัยและการผลิตให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถคลี่คลายประเด็นปัญหาสุขภาพจากสาเหตุที่แท้จริง
นอกจากนั้น เนื่องจากว่าปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เรามุ่งที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรับฟังความต้องการจากลูกค้าอย่างจริงจังให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และทำในสิ่งที่ท้าทายอย่างไม่หยุดยั้ง

ภารกิจและความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ

ในขณะเดียวกัน แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใด แต่ภารกิจของกลุ่มบริษัทกูลิโกะ “การอุทิศตนเพื่อสังคมโดยผ่านกิจการ” ยังคงเหมือนเดิมอย่างที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ปรัชญาองค์กรในปัจจุบันที่ว่า “สุขสันต์แห่งชีวิต ที่สุดแห่งรสชาติ” เป็นดั่งคำสัญญาร่วมกับลูกค้าและสังคมในการปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าว และเป็นแนวคิดที่จะสืบสานต่อไปในอนาคต
จากนี้ไป ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับโลกเราก็ยังมุ่งที่จะคลี่คลายประเด็นปัญหาสังคมในรูปแบบกลุ่มบริษัทกูลิโกะซึ่งคิดจากมุมมองระยะกลางและระยะยาว ที่แน่นอนคือผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ทั้งยังผ่านการบริหารที่ใส่ใจในด้านสุขภาพชีวิต และกิจกรรม CSR
กลุ่มบริษัทกูลิโกะมีความภาคภูมิใจที่สามารถอุทิศตนในการสร้าง “สุขภาพที่ดีของร่างกายและจิตใจ” ให้เป็นจริง และสัญญากับลูกค้าทุกท่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดว่า เราจะอุทิศตนผ่านทางกิจการและกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องสืบไป