เชียร์บอล! สุดมันส์กับเพรทซ์

กติกาการร่วมสนุก PRETZ เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุก มีดังต่อไปนี้ (บนกล่อง)

1. เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ กูลิโกะ เพรทซ์ รุ่น “เชียร์บอล สุดมันกับเพรทซ์” ซึ่งผลิตภัณฑ์ กูลิโกะ เพรทซ์ที่ร่วมรายการ มีดังต่อไปนี้
- เพรทซ์ ฟรายด์ (Pretz Fried)ราคาปกติ 13 บาท - เพรทซ์ ลาบ (Pretz Larb) ราคาปกติ 13 บาท
- เพรทซ์ คอร์น (Pretz Corn) ราคาปกติ 13 บาท - เพรทซ์ ต้มยำกุ้ง (Pretz Tom-Yum-Kung) ราคาปกติ 13 บาท
- เพรทซ์ พิซซ่า (Pretz Pizza) ราคาปกติ 13 บาท

2. ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมรายการได้โดยสะสมสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนซองผลิตภัณฑ์ กูลิโกะ เพรทซ์ รุ่น “เชียร์บอล สุดมันกับเพรทซ์” โดยจะต้องสะสมสติ๊กเกอร์ลายของรางวัลที่ต้องการ และติดสติ๊กเกอร์ลงบนตารางที่พิมพ์อยู่ด้านในกล่องผลิตภัณฑ์ กูลิโกะ เพรทซ์ รุ่น “เชียร์บอล สุดมันกับเพรทซ์” ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดของแต่ละรางวัลนั้นๆ

3. เมื่อผู้ร่วมสนุกสะสมสติ๊กเกอร์ได้ครบตามจำนวนที่กำหนดและติดสติ๊กเกอร์ลงบนตารางที่พิมพ์อยู่ด้านในกล่องผลิตภัณฑ์กูลิโกะ เพรทซ์แล้ว สามารถส่งตารางที่มีการติดสติ๊กเกอร์สะสมนั้น พร้อมแนบ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลงด้านในซองจดหมายให้ชัดเจนรวมถึงระบุของรางวัลที่ต้องการจะแลก
*หากเป็นกรณีแลกเสื้อฟุตบอลต้องระบุขนาดไซด์เสื้อลงในรายละเอียดด้านในซอง แล้วส่งมาที่ ตู้ ปณ. 89 ปณจ. บางรัก กทม. 10500 ซึ่งต้องเป็นการส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน(ธรรมดา หรือ EMS) เท่านั้น

4. รายละเอียดขนาดไซด์เสื้อ ที่ต้องระบุในการส่งแลกของรางวัลมีดังต่อไปนี้
- BVB Jersey Size S (อก 35-37, เอว 29-31) (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
- BVB Jersey Size M (อก 38-40 , เอว 32-34) (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
- BVB Jersey Size L (อก 41-43 , เอว 35-37) (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
- BVB Jersey Size XL (อก 44-46 , เอว 38-40) (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

5.รายการของรางวัลเพรทซ์ รุ่น “เชียร์บอล สุดมันกับเพรทซ์” ในปี 2017
- สะสมสติ๊กเกอร์ลายนาฬิกา Dortmund ครบจำนวน 20 ดวง / รับนาฬิกา Dortmund จำนวน 1 รางวัล ราคาหน่วยละ 3,307 บาท
- สะสมสติ๊กเกอร์ลายหูฟัง Jabra ครบจำนวน 20 ดวง / รับหูฟัง Jabra จำนวน 1 รางวัล ราคาหน่วยละ 3,690 บาท
- สะสมสติ๊กเกอร์ลายเสื้อฟุตบอล ครบจำนวน 20 ดวง / รับเสื้อฟุตบอลพร้อมการ์ดและลายเซ็นนักฟุตบอล จำนวน 1 รางวัล ราคาหน่วยละ 3,307 บาท
- สะสมสติ๊กเกอร์ลายกระเป๋า Dortmund ครบจำนวน 20 ดวง / รับกระเป๋า Dortmund จำนวน 1 รางวัล ราคาหน่วยละ 742 บาท
- สะสมสติ๊กเกอร์ลายกระบอกน้ำ Dortmund ครบจำนวน 20 ดวง / รับกระบอกน้ำ Dortmund จำนวน 1 รางวัล ราคาหน่วยละ 329 บาท

เงื่อนไขการแลกของรางวัล

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งตารางสะสมสติ๊กเกอร์ที่ครบตามจำนวนที่กำหนดเพื่อแลกรับของรางวัลได้โดยไม่จำกัดจำนวน

2. ตารางสติ๊กเกอร์ จะถูกพิมพ์ลงด้านในกล่องผลิตภัณฑ์ กูลิโกะ เพรทซ์ รุ่น”เชียร์บอลสุดมันกับเพรทซ์” โดยต้องใช้ตารางจากในกล่องผลิตภัณฑ์กูลิโกะ เพรทซ์ รุ่น”เชียร์บอลสุดมันกับเพรทซ์” ในการร่วมสนุกส่งแลกของรางวัลเท่านั้น

3. ตัดชิ้นส่วนเฉพาะตารางจากด้านในกล่อง และ แนบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของรางวัลที่ต้องการแลก ลงในซองบรรจุที่จะทำการส่งแลกของรางวัลมาทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน(ธรรมดา หรือ EMS)เท่านั้น

4. หากผู้เข้าร่วมสนุก มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ ตัวสกรีน และ/หรือ รอยแก้อื่นๆ หรือกระทำการอื่นใดอันได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทางบริษัทฯจะตัดสิทธ์ผู้ร่วมสนุกและไม่มีสิทธิ์รับของรางวัล ทั้งนี้การพิจารณาตารางและสติ๊กเกอร์ที่สะสมดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

5. หากเกิดการสูญหายของสติ๊กเกอร์ที่สะสมหรือที่ติดลงบนตารางในระหว่างการส่งมาแลกของรางวัล ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในทุกกรณี

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งตารางสติ๊กเกอร์ที่สะสม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 30 เมษายน 2560 โดยทางบริษัทฯ จะยึดวันส่งตามวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

7. หลังจบกิจกรรมลูกค้าจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วัน โดยบริษัทฯ จะทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล ผ่านทาง www.facebook.com/GlicoThailand และบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

8. เมื่อทางบริษัทส่งของรางวัลให้แก่ผู้ร่วมสนุกแล้ว พบว่า สินค้าถูกตีกลับจากสาเหตุ
ไม่มีผู้มารับตามกำหนด
ชื่อที่อยู่ที่ส่งมาไม่ชัดเจนจากกรณีที่ผู้โชคดีได้แนบชื่อที่อยู่มาไม่ชัดเจนถูกต้อง
ไม่มีผู้อยู่รอรับของรางวัลตามที่อยู่นั้น
ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์การส่งของรางวัล ให้ผู้ร่วมสนุกเป็นครั้งที่ 2 โดยผู้ร่วมสนุกต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองหรือส่งตัวแทนมารับของรางวัลตามที่อยู่ของบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด สำนักงานใหญ่ 898 ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ติดต่อ คุณ ณัฐปคัลภ์ ศรีสุวรรณ เบอร์โทร 02-263-0510-1215)

9. กรณีของรางวัลที่ทำการจัดส่งไป มีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้น โดยเกิดจากการขนส่งไปรษณีย์หรือเหตุอื่นใดอันเกิดจากการดำเนินการทางไปรษณีย์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในของรางวัลนั้น

10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บสติ๊กเกอร์ทั้งหมด ไว้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์

11. สติ๊กเกอร์และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี

12. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสติ๊กเกอร์ ในกรณีที่ส่งมาเกิน หรือกรณีอื่นใดอันเกี่ยวกับการคืนสติ๊กเกอร์ในทุกกรณี

13. รูปของรางวัลในสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเพียงภาพจำลอง ใช้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือลักษณะอื่นใดเกี่ยวกับของรางวัลได้ โดยทางบริษัทฯไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขกิจกรรม กติกา ระยะเวลาการส่งของรางวัล หรือการเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15. หากผู้ร่วมกิจกรรมพบว่าของรางวัลมีปัญหา ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบภายใน 7 วันหลังจากได้รับของรางวัลนั้นและเข้ามาติดต่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัล กับทางบริษัทฯโดยตรง

16. หากเกิดกรณีที่ทางบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความชำรุดเสียหาย หรือมีข้อบกพร่องกับของรางวัลที่ผู้ร่วมสนุกได้รับไปแล้วภายใน 7 วันแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลนั้น
*ในกรณีรายการ หูฟัง Jabra หากมีปัญหาเมื่อผู้ร่วมสนุกได้ติดต่อกับทางบริษัทฯ ถึงความชำรุดเสียหายแล้วภายใน 7 วัน ผู้ร่วมสนุกจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหูฟัง Jabraโดยตรงเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหายใหม่

17. กรณีของรางวัลหมดสต๊อก หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากผู้จัดจำหน่าย บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมสนุก หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หากแม้ว่ามีการตรวจสอบพบในภายหลัง ก็ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน

19. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด ไม่อาจฟ้องร้อง หรือเอาผิดได้

20. ผู้เข้าร่วมสนุก จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น

21. กรณีผู้เข้าร่วมสนุกที่ได้รับของรางวัลแล้วนำของรางวัลไปจำหน่ายให้กับผู้อื่น หากทาง บริษัทฯ ตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวผู้เข้าร่วมสนุกจะต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่ บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด อาจได้รับตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง

22. ผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมสนุกฉบับนี้ทุกประการ

23. กิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ

24. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/glicothailand หรือ Call Center : 02 -657 – 2233