Collon & Pocky คู่ซี้ฟรีซเซอร์

กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก

1. ผู้ร่วมสนุกต้อง กดไลค์ แฟนเพจ “Glico Thailand” ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน
2. ผู้ร่วมสนุกต้องกดไลค์โพสต์กิจกรรมและแชร์โพสต์ดังกล่าวไปยังหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองโดยต้องตั้ง Public หรือเผยแพร่แบบสาธารณะ
3. ผู้ร่วมสนุกต้องคิดค้นและสร้างสรรค์เมนูของหวานเย็นๆ โดยมี Collon หรือ Pocky อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง เป็นส่วนประกอบของเมนูนั้น
4. เมนูที่ส่งประกวดต้องเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง สวยงามน่ารับประทาน สามารถทำเองได้และรับประทานได้จริง
5. ถ่ายภาพเมนูของหวานเย็นๆนั้น พร้อมตนเอง ประกอบในภาพเมนู เพื่อยืนยันว่าเป็นเมนูของตน
6. โพสต์ภาพถ่ายลงในคอมเม้นท์ ใต้หัวข้อกิจกรรมที่กำหนดไว้ในเฟสบุ้กของแต่ละสัปดาห์ พร้อมพิมพ์ชื่อเมนูและแฮชแท็ก #Collonpockyคู่ซี้Freezer
7. ไม่จำกัดจำนวนรูปเมนูที่ส่งเข้าประกวด แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง1ครั้งต่อรอบ(1คน สามารถทำได้หลายเมนู)
8. ร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม - 28 เมษายน 2017 ตามช่วงเวลาของกิจกรรมที่กำหนด
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
9.1 โพสต์รูปภาพเข้าร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
9.2 รูปที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องยึดตามหัวข้อที่กำหนด
9.3 ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนำภาพถ่ายของผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม
9.4 ภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องไม่เคยได้รับรางวัล จากการประกวดใดๆมาก่อน
9.5 ภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือขัดต่อขนบประเพณี ศีลธรรมอันดี และต้องไม่ก้อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
10. สามารถสอบถามหรือติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ผ่านทางเพจ www.facebook.com/glicothailand หรือ โทร. 02-263-0510 ต่อ 1215,1713 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา)

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาในการให้คะแนนของคณะกรรมการ

1. ในเมนูที่คิดค้นและสร้างสรรค์ต้องมีส่วนประกอบของขนม Collon หรือ Pocky ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. ภาพถ่ายเมนูของหวานเย็นๆ จะต้องมีภาพเมนูพร้อมกับภาพผู้ร่วมสนุกเป็นส่วนประกอบภายในภาพ พร้อมชื่อเมนูและแฮชแท็ก #CollonPockyคู่ซี้Freezer
3. หลักเกณฑ์ในการตัดสินของคณะกรรมการมีดังนี้ :
- คลิกไลค์ Facebook Fanpage Glico Thailand
- คลิกไลค์ โพสต์กิจกรรม และ แชร์กิจกรรมลงในเฟสบุ้กของตนเองตั้งสถานะเป็นสาธารณะ(Public)
- แฮชแท็ค #Collon&Pocky คู่ซี้ Freezer พร้อมภาพถ่ายใต้หัวข้อกิจกรรมที่กำหนด
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (การใช้ Collon และ Pocky เป็นส่วนประกอบ) 50%
- ความชัดเจนของเมนู และรับประทานได้จริง 25%
- หน้าตาความสวยงามของเมนูของหวานเย็นๆ 25%
4. ผู้ร่วมสนุกทุกท่านที่ส่งเมนูของหวานแบบเย็นๆ มาร่วมกิจกรรมใต้ หัวข้อกิจกรรมที่กำหนด ทุกท่านจะได้รับรางวัลเป็น แก้วน้ำพลาสติก “Collon&Pocky คู่ซี้ Freezer”

การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 รอบกิจกรรม ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 15 มี.ค 60 เวลา 00.01 น. - 23 มี.ค. 60 เวลา 12.00 น. วันประกาศผล 23 มี.ค. 60 เวลา 16.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 23 มี.ค. 60 เวลา 12.01 น. - 31 มี.ค. 60 เวลา 12.00 น. วันประกาศผล 31 มี.ค. 60 เวลา 16.00 น.
รอบที่ 3 วันที่ 31 มี.ค. 60 เวลา 12.01 น. – 7 เม.ย 60 เวลา 12.00 น. วันประกาศผล 7 เม.ย 60 เวลา 16.00 น.
รอบที่ 4 วันที่ 7 เม.ย. 60 เวลา 12.01 น. – 17 เม.ย. 60 เวลา 12.00 น. วันประกาศผล 17 เม.ย. 60 เวลา 16.00 น.
รอบที่ 5 วันที่ 17 เม.ย. 60 เวลา 12.01 น. – 28 เม.ย. 60 เวลา 12.00 น. วันประกาศผล 28 เม.ย. 60 เวลา 16.00 น.

โดยผู้ร่วมสนุกสามารถติดตามประกาศรายชื่อผ่าน Facebook Fanpage “Glico Thailand” ตามวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบ

ของรางวัล

1. สำหรับผู้ชนะการประกวดจะได้รับของรางวัลเป็น Gift Set Collon&Pockyคู่ซี้Freezer
- ตุ๊กตาน้องเย็นใจ(เพนกวิน)
- ผ้ากันเปื้อนน้องเย็นใจ(เพนกวิน)
- หมอนผ้าห่มน้องเย็นใจ(เพนกวิน)
- แก้วน้ำพลาสติก Collon&Pockyคู่ซี้Freezer
2. ผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านที่ทำถูกกติกาจะได้รับ แก้วน้ำพลาสติก Collon&Pockyคู่ซี้Freezer

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมสนุกต้องอ่านและทำตามกติกาที่ระบุไว้ตามกิจกรรมให้ครบถ้วนทุกข้อ ยอมรับเงื่อนไขและกติกาการ่วมสนุกตามที่ บริษัทฯกำหนด
2. ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุกในการรับของรางวัล 1 user / สัปดาห์(สามารถร่วมสนุกในรอบถัดไป)
3. ภายหลังจากการประกาศรายชื่อในแต่ละรอบผู้ร่วมสนุกทุกท่านรวมถึงผู้ชนะการประกวดเมนูของหวานเย็นๆ ต้องส่ง
- ชื่อ-นามสกุล
- ที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งของรางวัล
- เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อหากเกิดกรณีใดๆทางบริษัทฯสามารถติดต่อผู้รับของรางวัลได้
การส่งข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันตนและติดต่อเพื่อรับของรางวัลผ่านทางข้อความ (Inbox Message) ในเฟสบุ้กแฟนเพจ “Glico Thailand” ข้อมูลลูกค้าจะเป็นความลับกับทางบริษัทฯไม่มีการนำไปเปิดเผยหรือเผยแพร่ในที่ใดอันเป็นการทำให้ลูกค้าของบริษัทฯเสียหาย
4. ทางบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด ต้องขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมสนุกรวมถึงผู้ชนะการประกวด ภาพเมนูของหวานเย็นๆ ที่ไม่ติดต่อกลับมารับของรางวัล ทางข้อความ (Inbox Message) ในเฟสบุ้กแฟนเพจ “Glico Thailand” ภายใน 2 อาทิตย์ภายหลังการประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดในแต่ละรอบนั้นๆ และ มอบสิทธิ์ให้กับรายชื่อหรือเมนูที่ชนะการประกวดสำรอง ต่อไป
5. ทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้ภายหลังจากจบกิจกรรมในรอบสุดท้าย คือวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยผู้ร่วมสนุกทุกท่านจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วันหลังจบกิจกรรม
6. ทางบริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัดไม่ขอรับผิดชอบในกรณีเมื่อเกิดความเสียหายของของรางวัลจากการขนส่งทางไปรษณีย์ทุกกรณี
7. หากเกิดกรณีการถูกตีคืนของรางวัล เนื่องจาก
7.1 ผู้รับของรางวัลจ่าหน้าที่อยู่ถึงผู้รับไม่ชัดเจน
7.2 ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้าซอง
7.3 ไม่มีผู้อยู่รับของในวันที่ไปรษณีย์ไปถึง
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การส่งของรางวัลกลับรอบ 2 ทั้งนี้ ทางผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเอง
8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นของอื่นๆได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
11. หากผู้โชคดีหรือผู้ร่วมสนุกทำผิดกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งอันมีผลเสียหายต่อผู้อื่นและทางบริษัท ทางทีมงานมีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
12. ภาพที่ส่งเข้าร่วมสนุกจะต้องเป็นภาพของผู้ร่วมกิจกรรมหรือได้รับการยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของภาพแล้วหรือหากมีภาพบุคคล,สถานที่จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของภาพด้วย
13. หากมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ภาพ ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
14. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับรูปภาพที่ผ่านการตัดต่อ ตกแต่งเพิ่มเติมโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชั่น(รีทัช)
15. บริษัทมีสิทธิ จะลบภาพที่ไม่เหมาะสมออกจากกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบ
16. สงวนสิทธิ์พิจารณามอบรางวัลเฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องตามกฎกติกาเท่านั้นหากไม่สามารถทำตามกฎกติกาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีสิทธิ์พิจารณาตัดสิทธิ์ได้ทันที
17. คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด