ออสเตรเลีย

LAM BROTHERS PTY LTD.
16-18 Arvona Avenue, North Sunshine Victoria 3020, Australia
โทร : 613-9311-1881, 613-9311-7600
แฟกซ์ : 613-9311-7817