คำชี้แจงจากกูลิโกะ

ทางบริษัท กูลิโกะ โฟรเซ่น
ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ของกูลิโกะด้วยดีมาโดยตลอด และขออภัยเป็นอย่างสูงกรณีปัญหาสินค้าขาดตลาดในขณะนี้ สำหรับลูกค้าบางท่านที่เข้าใจว่า ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดภาวะสินค้าขาดตลาดเช่นนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสควาต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายหรือกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อทำให้เกิดกระแสดังกล่าวอย่างแน่นอน
2. ทางบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัทอื่นเป็นผู้ผลิตสินค้าให้ โดยใช้มาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพของญี่ปุ่นทำให้ในช่วงแรกกำลังการผลิตมีจำกัด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทกูลิโกะและผู้ผลิตได้พยายามเพิ่มกำลังการผลิตอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกท่านที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์ ติเตียน เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าทุกท่านต่อไป